Kmerce

Kmerce
Kmerce, Kamboçya'da konuşulan resmî dil. Kamboçya'da Kmerce dışında Mon ve Vietnamca dilleri de konuşulmaktadır.

Avustroasya dilleri grubunda bulunan Kmerce, lehçe bakımından Merkezî Kmer, Kuzey Kmer, Batı Kmer ve Güney Kmer olmak üzere dört ana lehçeye ayrılmıştır. Kuzey Kmer lehçesi daha çok Tayland'da konuşulmaktadır. Kamboçya'da konuşulan, bu dilin Merkezî Kmer lehçesidir.

Ülke
  • Kmer Cumhuriyeti
    Khmer Cumhuriyeti, 9 Ekim 1970'te resmi olarak ilan edildi. Khmer Cumhuriyeti, General Lon Nol ve Prens Sisowath Sirik Matak tarafından yönetildi.

    Kmer Cumhuriyeti 1970'teki darbeden sonra ilan edildi. Darbenin ana nedenleri, Kral Norodom Sihanuk'un Kuzey Vietnamlıların Kamboçya sınırları içindeki faaliyetlerine tolerans göstermesi ve ağır silahlı Vietnam Komünist birliklerinin doğu Kamboçya'nın geniş bölgelerini fiilen kontrol etmesine izin vermesiydi. Bir diğer önemli faktör, Sihanuk'un tarafsızlığı sürdürme politikalarının dolaylı bir sonucu olan Kamboçya ekonomisinin korkunç durumuydu.