Bản đồ - Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Litva (1918–1919) (Republic of Lithuania)

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Litva (Republic of Lithuania)
Quốc kỳ Litva
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Litva là quốc gia Xô viết trong giai đoạn đoạn ngắn ngủi tuyên bố trên ngày 16 Tháng 12 năm 1918, bởi chính phủ cách mạng lâm thời do Vincas Mickevičius-Kapsukas. Nó đã không còn tồn tại vào ngày 27 tháng 2 năm 1919, khi nó được sáp nhập với Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Byelorussia để thành lập Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Litva–Belorussia (Lit-Bel). Trong khi những nỗ lực đã được thực hiện để đại diện cho LSSR như một sản phẩm của một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa được người dân địa phương ủng hộ, thì phần lớn nó là một thực thể được tổ chức ở Moskva được tạo ra để biện minh cho Chiến tranh Xô viết Litva. Như một sử gia Liên Xô đã mô tả nó như sau: "Thực tế là Chính phủ Liên Xô Nga đã công nhận một nước Cộng hòa Litva trẻ tuổi đã vạch mặt sự dối trá của Hoa Kỳ và đế quốc Anh mà Nga Xô viết cáo buộc nhằm mục đích bạo lực đối với các nước Baltic". Litva nói chung không ủng hộ các nguyên nhân của Liên Xô và tập hợp cho chính quốc gia của họ, được tuyên bố độc lập vào ngày 16 tháng 2 năm 1918, bởi Hội đồng Litva.

* Lịch sử Litva

* Vương quốc Litva (1918)

 
Tiền tệ / Language 
ISO Tiền tệ Biểu tượng Significant Figures
EUR Euro (Euro) € 2
ISO Language
PL Tiếng Ba Lan (Polish language)
LT Tiếng Litva (Lithuanian language)
Vùng lân cận - Quốc gia  
Bản đồ - Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Litva (Republic of Lithuania)
Bản đồ
Bản đồ - Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết LitvaLithuania_regions_map.png
Lithuania_regions_ma...
3008x2386
freemapviewer.org
Bản đồ - Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết LitvaLithuania-topo-en.png
Lithuania-topo-en.pn...
3837x2843
freemapviewer.org
Bản đồ - Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết LitvaUn-lithuania.png
Un-lithuania.png
3037x2257
freemapviewer.org
Bản đồ - Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết LitvaSatellite_image_of_Lithuania_in_March_2003.jpg
Satellite_image_of_L...
1539x1169
freemapviewer.org
Lithuania_map_1345-1...
2136x1932
upload.wikimedia.org
Lithuania_map_1316-1...
2136x1932
upload.wikimedia.org
Polish-Lithuanian_Co...
1957x1539
upload.wikimedia.org
LithuaniaHistory.png
1519x1743
upload.wikimedia.org
lithuania-map.jpg
1843x1236
rememberingletters.f...
lithuania_pol_2002.j...
1022x1108
images.nationmaster....
Relief_Map_of_Lithua...
1200x900
upload.wikimedia.org
Đơn vị hành chính
Quốc gia, State, Vùng,...