Bản đồ - Xlô-ven-ni-a (Slovenia) (Republic of Slovenia)

Xlô-ven-ni-a (Republic of Slovenia)
Tiền tệ / Language 
ISO Tiền tệ Biểu tượng Significant Figures
EUR Euro (Euro) € 2
ISO Language
SL Tiếng Slovene (Slovene language)
Vùng lân cận - Quốc gia  
Bản đồ - Xlô-ven-ni-a (Republic of Slovenia)
Bản đồ
Bản đồ - Xlô-ven-ni-aSlovenia_regions_map.png
Slovenia_regions_map...
1552x1057
freemapviewer.org
Bản đồ - Xlô-ven-ni-a1952px-General_map_of_slovenia.svg.png
1952px-General_map_o...
1952x1372
freemapviewer.org
Bản đồ - Xlô-ven-ni-aimage.jpg
image.jpg
1398x1452
freemapviewer.org
Bản đồ - Xlô-ven-ni-aSlovenia_map.png
Slovenia_map.png
2466x1890
freemapviewer.org
Bản đồ - Xlô-ven-ni-aRelief_map_of_Slovenia.png
Relief_map_of_Sloven...
1888x1434
freemapviewer.org
large_detailed_map_o...
3543x2570
www.vidiani.com
Slovenia-Highways-Ma...
3543x2570
mappery.com
Slovenia-Highways-Ma...
3543x2570
www.aboutadriatic.co...
Map_of_Slovenia_SLO....
3353x2327
www.eu2008.si
Slovenia_map.png
2466x1890
www.sloveniaholidays...
Slovenia_map.png
2466x1890
upload.wikimedia.org
slovenia.jpg
2368x1540
www.footiemap.com
karta_-road.jpg
2231x1547
www.aboutadriatic.co...
Map_of_Slovenia_EN.j...
2231x1547
www.eu2008.si
Slovenia-Map.jpg
1899x1291
mappery.com
map_slo.jpg
1899x1291
www.ung.si
Slovenia-Map.jpg
1899x1291
www.mappery.com
Slovenia-Map-2.jpg
1435x1571
mappery.com
Slovenia_map.jpg
1435x1571
upload.wikimedia.org
Slovenian-physical-m...
1800x1216
www.ezilon.com
political-map-of-Slo...
1800x1212
www.ezilon.com
road_map_of_slovenia...
1430x1520
www.vidiani.com
Slovenia-map1.jpg
1430x1520
www.marknassutti.com
ScanKarto.jpg
1748x1229
www.themapshop.co.uk
detailed_relief_and_...
1411x1507
www.vidiani.com
Đơn vị hành chính
Quốc gia, State, Vùng,...
 Ig