Bản đồ - Bannu Airfield

Bannu Airfield
 
Bản đồ - Bannu Airfield
Quốc gia - Pa-ki-xtan (Pakistan)
Bản đồ - Pa-ki-xtanPakistan_Railways_Network_Map.png
Pakistan_Railways_Ne...
3032x2572
freemapviewer.org
Bản đồ - Pa-ki-xtanPakistan_map.png
Pakistan_map.png
3000x2708
freemapviewer.org
Bản đồ - Pa-ki-xtanimage.jpg
image.jpg
1403x1892
freemapviewer.org
Bản đồ - Pa-ki-xtanPakistan_Topography.png
Pakistan_Topography....
1726x1698
freemapviewer.org
Bản đồ - Pa-ki-xtanPakistan_BMNG.png
Pakistan_BMNG.png
1973x1938
freemapviewer.org
Tiền tệ / Language  
ISO Tiền tệ Biểu tượng Significant Figures
PKR Rupee Pakistan (Pakistani rupee) ₨ 2
ISO Language
PS Tiếng Pashtun (Pashto language)
PA Tiếng Punjab (Panjabi language)
SD Tiếng Sindh (Sindhi language)
UR Tiếng Urdu (Urdu)
Vùng lân cận - Quốc gia  
  •  Afghanistan 
  •  Iran 
  •  Trung Quốc 
  •  Ấn Độ