Bản đồ - Grande Comore

Thế giới >  Châu Phi >  Comoros >  Grande Comore

Grande Comore

 

Bản đồ - Grande Comore

Vĩ độ / Kinh độ : 11° 34' 60" S / 43° 19' 60" E | Múi giờ : UTC+3 | Tiền tệ : KMF | Điện thoại : 269  

Bản đồ

Bản đồ-Grande Comore-Esri.WorldImagery
Esri.WorldImagery
Bản đồ-Grande Comore-Esri.WorldStreetMap
Esri.WorldStreetMap
Bản đồ-Grande Comore-OpenStreetMap.Mapnik
OpenStreetMap.Mapnik
Bản đồ-Grande Comore-OpenStreetMap.HOT
OpenStreetMap.HOT
Bản đồ-Grande Comore-CartoDB.Positron
CartoDB.Positron
Bản đồ-Grande Comore-CartoDB.Voyager
CartoDB.Voyager
Bản đồ-Grande Comore-OpenMapSurfer.Roads
OpenMapSurfer.Roads
Bản đồ-Grande Comore-Esri.WorldTopoMap
Esri.WorldTopoMap
Bản đồ-Grande Comore-Stamen.TonerLite
Stamen.TonerLite

Quốc gia - Comoros

Comoros (tiếng Việt: Cô-mô-rô), tên đầy đủ là Liên bang Comoros (tiếng Pháp: Union des Comores; tiếng Shikomor: Udzima wa Komori; tiếng Ả Rập: اتحاد القمر) là một quốc gia ở Châu Phi.

Quốc đảo này lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày 24 tháng 9 năm 2015.
Tiền tệ / Ngôn ngữ  
Bản đồ  
Bản đồ-Comoroscomoros_rel87.jpg
comoros_rel87.jpg
1042x1220
Bản đồ-ComorosComoros_location_map_Topographic.jpg
Comoros_location_map...
2000x1589
Bản đồ-Comoroscomoros_rel91.jpg
comoros_rel91.jpg
1046x1238
Bản đồ-ComorosUn-comoros.png
Un-comoros.png
2709x2073
Bản đồ-ComorosComoros_country_map_1976%2C_CIA.jpg
Comoros_country_map_...
1348x874

Facebook

 mapnall@gmail.com