Bản đồ - Mã Lai (Ma-lay-xi-a) (Malaysia)

Mã Lai (Malaysia)
Tiền tệ / Language 
ISO Tiền tệ Biểu tượng Significant Figures
MYR Ringgit (Malaysian ringgit) RM 2
ISO Language
ML Tiếng Malayalam (Malayalam language)
MS Tiếng Mã Lai (Malay language)
PA Tiếng Punjab (Panjabi language)
TA Tiếng Tamil (Tamil language)
TE Tiếng Telugu (Telugu language)
TH Tiếng Thái (Thai language)
ZH Tiếng Trung Quốc (Chinese language)
Vùng lân cận - Quốc gia  
Bản đồ - Mã Lai (Malaysia)
Bản đồ
Google Earth - Bản đồ - Mã Lai (Ma-lay-xi-a)
Google Earth
OpenStreetMap - Bản đồ - Mã Lai (Ma-lay-xi-a)
OpenStreetMap
Bản đồ - Mã Lai1200px-Malaysia_location_map.svg.png
1200px-Malaysia_loca...
1200x457
freemapviewer.org
Bản đồ - Mã LaiMalaysia_regions_map.png
Malaysia_regions_map...
3008x1839
freemapviewer.org
Bản đồ - Mã Laimalaysia_rel98.jpg
malaysia_rel98.jpg
1440x1070
freemapviewer.org
Bản đồ - Mã LaiMalaysia_relief_location_map.jpg
Malaysia_relief_loca...
1200x457
freemapviewer.org
malaysia-map.jpg
4208x6350
saffainkorea.files.w...
map-johor.gif
2304x3327
www.wonderfulmalaysi...
large_detailed_road_...
2859x1592
www.vidiani.com
malaysia.jpg
1777x1417
www.lib.utexas.edu
malaysia%2Broad%2Bma...
1600x1500
2.bp.blogspot.com
full_detailed_road_m...
2231x963
www.vidiani.com
Malaysia-Map-2.jpg
2231x963
www.mappery.com
Malaysia-Map.jpg
1200x1629
mappery.com
detailed_administrat...
1200x1629
www.vidiani.com
Malaysia-Map.jpg
1200x1629
www.mappery.com
malaysia-map-0.jpg
1200x1629
www.orangesmile.com
peninsular-malaysia-...
1218x1523
travelmalaysiaguide....
peninsular-malaysia-...
1218x1523
1.bp.blogspot.com
detailed_road_map_of...
1218x1523
www.vidiani.com
malaysia-map.jpg
1654x1112
divezone.net
map-of-malaysia.jpg
1654x1112
igomalaysia.com
IMAGE2741.JPG
1600x1144
3.bp.blogspot.com
large_detailed_topog...
1664x1084
www.vidiani.com
Malaysia%2BMap.jpg
1600x1064
4.bp.blogspot.com
NEW%2BMalaysia%2BMap...
1600x1064
3.bp.blogspot.com
Đơn vị hành chính
Quốc gia, State, Vùng,...
Thành phố, Làng,...