Bản đồ - Tuốc-mê-ni-xtan (Turkmenistan) (Turkmenistan)

Tuốc-mê-ni-xtan (Turkmenistan)
Tiền tệ / Language 
ISO Tiền tệ Biểu tượng Significant Figures
TMT Manat Turkmenistan (Turkmenistan manat) m 2
ISO Language
TK Tiếng Turkmen (Turkmen language)
UZ Tiếng Uzbek (Uzbek language)
Vùng lân cận - Quốc gia  
Bản đồ - Tuốc-mê-ni-xtan (Turkmenistan)
Bản đồ
Bản đồ - Tuốc-mê-ni-xtanimage.jpg
image.jpg
1397x1309
freemapviewer.org
Bản đồ - Tuốc-mê-ni-xtanTurkmenistan_Topography.png
Turkmenistan_Topogra...
1657x1257
freemapviewer.org
Bản đồ - Tuốc-mê-ni-xtanRelief_Map_of_Turkmenistan.png
Relief_Map_of_Turkme...
1237x878
freemapviewer.org
Bản đồ - Tuốc-mê-ni-xtanimage.jpg
image.jpg
1397x1310
freemapviewer.org
Bản đồ - Tuốc-mê-ni-xtan2000px-Turkmenistan_regions_map.svg.png
2000px-Turkmenistan_...
2000x1533
freemapviewer.org
Un-turkmenistan.png
3038x2257
upload.wikimedia.org
Turkmenistan-Regions...
2816x2001
mappery.com
Turkmenistan_1994_CI...
1893x2000
upload.wikimedia.org
central-asia-hazards...
1894x1820
cartographia.files.w...
470_1284544466_txu-o...
1387x1289
www.ecoi.net
txu-oclc-212818170-t...
1387x1289
www.lib.utexas.edu
txu-oclc-212818165-t...
1383x1289
www.lib.utexas.edu
470_1284544553_txu-o...
1383x1289
www.ecoi.net
detailed_road_and_re...
1383x1289
www.vidiani.com
tm_mn_map_tm_xl.gif
1500x1108
www.stantours.com
full_political_map_o...
1500x1108
www.vidiani.com
Turkmenistan-regions...
1500x1108
www.mappery.com
M37_Turkmenistan-en....
1500x982
upload.wikimedia.org
Musulmanes-en-Armeni...
1535x959
mapas.owje.com
caucasus_cntrl_asia_...
1390x1036
2.bp.blogspot.com
caucasus_and_central...
1376x1040
www.mapcruzin.com
turkmenistan_admin96...
1150x1218
www.lib.utexas.edu
turkmenistan_admin96...
1150x1218
images.nationmaster....
Turkmenistan-road-ma...
1412x980
www.ezilon.com
political-map-of-Tur...
1412x946
www.ezilon.com
Đơn vị hành chính
Quốc gia, State, Vùng,...
Thành phố, Làng,...