Franc CFA Tây Phi

Franc CFA Tây Phi
Fr
CFA franc Tây Phi (mã ISO 4217: XOF) là đơn vị tiền tệ chung của 8 nước Tây Phi sử dụng tiếng Pháp trong Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi gồm Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Sénégal và Togo.

Đơn vị tiền tệ này do Ngân hàng Trung ương các Quốc gia Tây Phi phát hành.

Hiện nay, CFA franc Tây Phi được neo vào Euro theo tỷ lệ 655.957 franc = 1 Euro.

CFA franc Tây Phi có các loại mệnh giá sau:

Trên danh nghĩa, 1 franc bằng 100 centime, tuy nhiên không có mệnh giá centime trong thực tế.

Quốc gia