Peso México

Peso México
$
Peso là đơn vị tiền tệ chính thức của México.

Nó được gắn ký hiệu là "$", cơ bản giống như dollar Mỹ vì peso lấy tên nó từ tiền tệ Mexico-Tây Ban Nha.

Mã ISO 4217 của peso là MXN; trước đợt định giá lại năm 1993 (xem dưới đây), mã đồng peso là "MXP".

Peso Mexico được chia thành 100 centavos, ký hiệu bằng "¢".

Tên gọi peso có nghĩa là trọng lượng trong tiếng Tây Ban Nha.

Quốc gia