Ngôn ngữ - Tiếng Kirundi

Ngôn ngữ  >  Tiếng Kirundi

Tiếng Kirundi

Tiếng Kirundi, cũng được gọi là Rundi, là một ngôn ngữ Bantu được nói bởi khoảng chín triệu người tại Burundi, những vùng lân cận tại Tanzania và Cộng hòa Dân chủ Congo, và tại Uganda. Đây là một ngôn ngữ chính thức của Burundi. Người nói Kirundi có thể hiểu người nói tiếng Kinyarwanda, ngôn ngữ chính thức của Rwanda, cả hai là một phần của một dãy phương ngữ rộng hơn, gọi là Rwanda-Rundi.

Người sống ở Rwanda và Burundi thuộc về nhiều nhóm dân tộc: Hutu (84%), Tutsi - tính cả người Hima (15%), và Twa (1%) (một nhóm người Pygmy). Tiếng Kirundi vốn là của người Hutu, những dân tộc như Tutsi, Twa, Hima và một số khác đã tiếp nhận nó.

Tiếng Kirundi thường được kể đến khi bàn về quy tắc Meeussen, một quy tắc mô tả sự thay đổi về thanh điệu trong những ngôn ngữ Bantu.

Quốc gia

Burundi

Burundi, tên chính thức Cộng hòa Burundi (Republika y'Uburundi, ; undefined, hoặc ) là một quốc gia ở đông châu Phi.

Ngôn ngữ

Rundi language (English)  Lingua kirundi (Italiano)  Kirundi (Nederlands)  Kirundi (Français)  Kirundi (Deutsch)  Língua kirundi (Português)  Рунди (Русский)  Kirundi (Español)  Język rundi (Polski)  基隆迪语 (中文)  Kirundi (Svenska)  ルンディ語 (日本語)  Кірунді (Українська)  Рунди (Български)  키룬디어 (한국어)  Kirundi (Suomi)  Bahasa Kirundi (Bahasa Indonesia)  Kirundi (Lietuvių)  Kirundi (Česky)  Rundice (Türkçe)  Rundi keel (Eesti)  Kirundi nyelv (Magyar)  Rundi jezik (Hrvatski)  Kirundi (Latviešu)  Tiếng Kirundi (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com