Ngôn ngữ - Tiếng Lô Lô

Ngôn ngữ  >  Tiếng Lô Lô

Tiếng Lô Lô

Tiếng Lô Lô hoặc Nuosu (Nuosu: ꆈꌠ꒿: Nuosuhxop) là ngôn ngữ uy tín của người Lô Lô. Tiếng Lô Lô là một ngôn ngữ thuộc ngữ tộc Tạng-Miến trong ngữ hệ Hán-Tạng.

Tại Trung Quốc gọi là người Di với các nhánh Bắc Di, Di Lãnh Sơn, Di Tứ Xuyên,... với dân số 7,77 triệu. Nuosu đã được chính phủ Trung Quốc lựa chọn là ngôn ngữ chuẩn Di (bằng tiếng phổ thông: Di yǔ, 彝語 / 彝语) và, như vậy, là ngôn ngữ duy nhất được giảng dạy trong các trường học, cả ở dạng nói và viết của mình.

Tại Việt Nam có 4.541 người Lô Lô sống chủ yếu ở miền bắc, theo số liệu điều tra dân số năm 2009.

Tiếng Lô Lô được khoảng 2 triệu người nói và đang gia tăng, trong đó 60% là đơn ngữ. Nuosu là tên gốc cho ngôn ngữ riêng của người Lô Lô, và không có mặt trong tiếng Trung Quốc; mặc dù đôi khi nó có thể được giải thích rõ ràng cho cách phát âm (nuòsū yǔ 诺苏 语 / 諾蘇 語) trong đó các ký tự Trung Quốc cho nuòsū không mang ý nghĩa.

Thể loại:Ngôn ngữ Lô Lô Thể loại:Ngôn ngữ tại Việt Nam Thể loại:Người Lô Lô Thể loại:Ngôn ngữ tại Trung Quốc

Ngôn ngữ

Sichuan Yi language (English)  Yi (Nederlands)  Língua Nuosu (Português)  Носу (Русский)  Idioma nuosu (Español)  Język nuosu (Polski)  彝语北部方言 (中文)  四川彝語 (日本語)  Носу (Українська)  눠쑤어 (한국어)  Sichuanin-yi (Suomi)  Nuosu jezik (Hrvatski)  Tiếng Lô Lô (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com