Ngôn ngữ - Tiếng Tây Frisia

Ngôn ngữ  >  Tiếng Tây Frisia

Tiếng Tây Frisia

Tiếng Tây Frisia (Frysk; Fries ) là một ngôn ngữ nói chủ yếu ở tỉnh Friesland (Fryslân) ở phía bắc của Hà Lan. Tiếng Tây Frisia là tên ngôn ngữ này thường được biết đến bên ngoài của Hà Lan, để phân biệt nó liên quan chặt chẽ ngôn ngữ tiếng Frisia Saterland và tiếng Bắc Frisia, được sử dụng tại Đức. Tuy nhiên tại Hà Lan, tiếng Tây Frisia là ngôn ngữ của tỉnh Friesland và hầu như luôn luôn được gọi đơn giản là "Frisian": Fries ở Hà Lan, và Frysk trong Frisian Westfries (văn học phương Tây Frisian) là tên Hà Lan của West Frisian phương ngữ nói trong Westfriesland, một khu vực trên địa bàn tỉnh Nord-Holland.

Tên chính thức được sử dụng bởi các nhà ngôn ngữ học ở Hà Lan để chỉ ra ngôn ngữ Tây Frisian Westerlauwers Fries (West Lauwers Frisian), Lauwers là một dòng suối biên giới ngăn cách các tỉnh Hà Lan của Friesland và Groningen.

Thể loại:Ngôn ngữ của Hà Lan

Quốc gia

Hà Lan

Hà Lan, còn gọi là Hoà Lan (tiếng Hà Lan: Nederland), là một trong số bốn quốc gia cấu thành của Vương quốc Hà Lan, cương vực bao gồm Hà Lan bản thổ nằm ở tây bắc châu Âu và một số đảo ở vùng biển Caribe. Hà Lan bản thổ chiếm đại bộ phận lãnh thổ Hà Lan, phía bắc và phía tây giáp biển Bắc, phía đông giáp nước Đức, phía nam giáp nước Bỉ.

Hà Lan là một trong những quốc gia có mật độ dân số cao và nằm thấp nhất so với mực nước biển trên thế giới. Hà Lan có khoảng 27% diện tích và 60% dân số nằm ở khu vực có độ cao dưới mực nước biển.

Ngôn ngữ

West Frisian language (English)  Dialetto frisone occidentale (Italiano)  Westerlauwers Fries (Nederlands)  Frison occidental (Français)  Westfriesische Sprache (Deutsch)  Западнофризский язык (Русский)  Idioma frisón occidental (Español)  Język zachodniofryzyjski (Polski)  西弗里斯語 (中文)  Västfrisiska (Svenska)  西フリジア語 (日本語)  Західнофризька мова (Українська)  Западнофризийски език (Български)  서프리슬란트어 (한국어)  Länsifriisi (Suomi)  Bahasa Frisia Barat (Bahasa Indonesia)  Westerlauwersfrisisk (Dansk)  Západofríština (Česky)  Zapadnofrizijski jezik (Hrvatski)  ภาษาฟรีเชียตะวันตก (ไทย)  Rietumfrīzu valoda (Latviešu)  Tiếng Tây Frisia (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com