Ngôn ngữ - Tiếng Tsonga

Ngôn ngữ  >  Tiếng Tsonga

Tiếng Tsonga

Tiếng Tsonga hay Xitsonga là một ngôn ngữ tại miền Nam châu Phi được người Tsonga sử dụng, cũng được biết đến là Shangaan. Tsonga thuộc Nhóm ngôn ngữ Bantu của Ngữ hệ Niger-Congo. Ngôn ngữ của người Tsonga bị gọi sai thành Xichangana (hay "Shangaan" bởi những người ngoài) bởi một số người từng nằm dưới lãnh đạo Soshangana "Manukusa" (bị phân loại sai là người Zulu nhưng thực tế là Ndwandwe, như thế Xichangana là từ ghép của Xitsonga và ngôn ngữ của người Ndwandwe). Tsonga có nhiều phương ngữ khác nhau, một vài trong số đó được một số nhà ngôn ngữ học coi là những ngôn ngữ riếng biệt.

Phân bổ người nói tiếng Xitsonga ở Nam Phi: tỉ lệ người sử dụng Xitsonga tại nhà.

Tsonga được khoảng 1.972.000 người sử dụng tại tỉnh Limpopo cũng như tỉnh Gauteng và Mpumalanga của Nam Phi, và khoảng 1,5 triệu người tại Mozambique, 19.000 người tại Swaziland. Cũng có khoảng 100.000 người nói ngôn ngữ này tại Zimbabwe.

Quốc gia

Cộng hòa Nam Phi

Nam Phi, là một quốc gia nằm ở mũi phía nam lục địa Châu Phi. Nước này giáp biên giới với Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Swaziland, và bao quanh toàn bộ đất nước Lesotho. Nam Phi là thành viên của Khối thịnh vượng chung Anh.

Nam Phi có tên chính thức là Cộng hòa Nam Phi (Afrikaans: Republiek van Suid-Afrika, Zulu: iRiphabliki yaseNingizimu Afrika, Xhosa: iRiphabliki yaseMzantsi Afrika, Tsonga: Riphabliki yaAfrika Dzonga, Bắc Sotho và Nam Sotho: Rephaboliki ya Afrika Borwa, Tswana: Rephaboliki ya Aforika Borwa, Nam Ndebele: IRiphabliki yeSewula Afrika, Swati: IRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika, Venda: Riphabuliki ya Afurika Tshipembe),

Ngôn ngữ

Tsonga language (English)  Lingua tsonga (Italiano)  Tsonga (Nederlands)  Tsonga (Français)  Xitsonga (Deutsch)  Língua tsonga (Português)  Тсонга (Русский)  Idioma tsonga (Español)  Język tsonga (Polski)  Tsonga (Svenska)  ツォンガ語 (日本語)  Тсонга (Українська)  Цонга (Български)  총가어 (한국어)  Tsongan kieli (Suomi)  Bahasa Tsonga (Bahasa Indonesia)  Tsonga (Dansk)  Tsongaca (Türkçe)  Tsonga keel (Eesti)  Tsonga jezik (Hrvatski)  Tiếng Tsonga (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com