Ngôn ngữ - Tiếng Venda

Ngôn ngữ  >  Tiếng Venda

Tiếng Venda

Venda, cũng được gọi là ', hay ', là một ngôn ngữ thuộc Nhóm Bantu và là một trong 11 ngôn ngữ chính thức tại Nam Phi. Phần lớn người nói tiếng Venda sinh sống tại Nam Phi, nhưng cũng có một số người sống tại Zimbabwe. Tiếng Venda có quan hệ gần gũi với tiếng Kalanga được sử dụng tại Botswana và Zimbabwe. Trong thời kỳ Apartheid ở Nam Phi, bantustan (một hình thức lãnh thổ riêng biệt) của người Venda được thành lập trên vùng đất của họ tại Nam Phi. Venda thuộc về nhánh Bantu của Ngữ hệ Niger-Congo.

Tiếng Venda sử dụng chữ cái Latinh với 5 dấu trọng âm được thêm vào 4 phụ âm với dấu mũ ở dưới (ḓ, ḽ, ṋ, ṱ) và một chấm trên (ṅ). Các chữ C, J và Q chỉ dùng cho cá từ mượn và tên gọi.

Quốc gia

Cộng hòa Nam Phi

Nam Phi, là một quốc gia nằm ở mũi phía nam lục địa Châu Phi. Nước này giáp biên giới với Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Swaziland, và bao quanh toàn bộ đất nước Lesotho. Nam Phi là thành viên của Khối thịnh vượng chung Anh.

Nam Phi có tên chính thức là Cộng hòa Nam Phi (Afrikaans: Republiek van Suid-Afrika, Zulu: iRiphabliki yaseNingizimu Afrika, Xhosa: iRiphabliki yaseMzantsi Afrika, Tsonga: Riphabliki yaAfrika Dzonga, Bắc Sotho và Nam Sotho: Rephaboliki ya Afrika Borwa, Tswana: Rephaboliki ya Aforika Borwa, Nam Ndebele: IRiphabliki yeSewula Afrika, Swati: IRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika, Venda: Riphabuliki ya Afurika Tshipembe),

Ngôn ngữ

Venda language (English)  Lingua venda (Italiano)  Venda (Nederlands)  Venda (Français)  Tshivenda (Deutsch)  Língua venda (Português)  Венда (Русский)  Idioma venda (Español)  Język venda (Polski)  文達語 (中文)  Venda (Svenska)  ヴェンダ語 (日本語)  Венда (Українська)  Венда (Български)  벤다어 (한국어)  Vendan kieli (Suomi)  Bahasa Venda (Bahasa Indonesia)  Vendų kalba (Lietuvių)  Venda dili (Türkçe)  Венда (Српски / Srpski)  Venda jezik (Hrvatski)  Tiếng Venda (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com