Ngôn ngữ - Tiếng Wallon

Ngôn ngữ  >  Tiếng Wallon

Tiếng Wallon

Tiếng Wallon (tiếng Wallon: Walon) là một trong những ngôn ngữ nhỏ của nhóm Rôman (thuộc hệ Ấn-Âu). Những người sử dụng tiếng Wallon chủ yếu cư ngụ tại nước Bỉ (và một ít tại nước Pháp và nước Hoa Kỳ). Có 600.000 người sử dụng tiếng Wallon, nhưng họ cũng sử dụng ngôn ngữ khác. Tiếng Wallon là một ngôn ngữ trong Nhóm ngôn ngữ Oïl như tiếng Pháp.

* Người Wallon

* Vùng Wallonie

* Tiếng Pháp tại Bỉ

* Tiếng Pháp

Ngôn ngữ

Walloon language (English)  Lingua vallone (Italiano)  Waals (Nederlands)  Wallon (Français)  Wallonische Sprache (Deutsch)  Língua valona (Português)  Валлонский язык (Русский)  Idioma valón (Español)  Język waloński (Polski)  瓦隆语 (中文)  Vallonska (Svenska)  Limba valonă (Română)  ワロン語 (日本語)  Валлонська мова (Українська)  Валонски език (Български)  왈롱어 (한국어)  Valloni (Suomi)  Bahasa Walloon (Bahasa Indonesia)  Valonų kalba (Lietuvių)  Vallonsk (Dansk)  Valonština (Česky)  Valonca (Türkçe)  Валонски језик (Српски / Srpski)  Valónčina (Slovenčina)  Valonski jezik (Hrvatski)  ภาษาวัลลูน (ไทย)  Valoņu valoda (Latviešu)  Βαλλωνική γλώσσα (Ελληνικά)  Tiếng Wallon (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com