Tập tin : 170px-Finnish_counties_1747.jpg
Bản đồ-Åland-170px-Finnish_counties_1747.jpg
170x266 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Åland
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org