Tập tin : finland_laanit.jpg
Bản đồ-Åland-finland_laanit.jpg
980x1188 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Åland
Quyền tác giả : www.sukellus.info