Tập tin : ahvenanmaa.gif
Bản đồ-Åland-ahvenanmaa.gif
520x440 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Åland
Quyền tác giả : www.nic.funet.fi