Tập tin : Chronology_naves1.jpg
Bản đồ-Åland-Chronology_naves1.jpg
1497x2109 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Åland
Quyền tác giả : www.kyrkor.ax