Tập tin : %C3%85land_map.png
Bản đồ-Åland-%C3%85land_map.png
996x1004 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Åland
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org