Tập tin : SS_Suomi_approaching_%C3%84ij%C3%A4l%C3%A4nsalmi.jpg
Bản đồ-Åland-SS_Suomi_approaching_%C3%84ij%C3%A4l%C3%A4nsalmi.jpg
3131x2087 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Åland
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org