Tập tin : Pitcairn.jpg
Bản đồ-Adamstown-Pitcairn.jpg
1418x965 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Adamstown
Quyền tác giả : 3.bp.blogspot.com