Tập tin : world_map.gif
Bản đồ-Amman-world_map.gif
1600x942 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Amman
Quyền tác giả : 1.bp.blogspot.com