Tập tin : map2.jpg
Bản đồ-Amman-map2.jpg
1304x843 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Amman
Quyền tác giả : www.eurosis.org