Tập tin : Amsterdam-Map-2.gif
Bản đồ-Amsterdam-Amsterdam-Map-2.gif
1654x2339 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Amsterdam
Quyền tác giả : mappery.com