Tập tin : themap.gif
Bản đồ-Amsterdam-themap.gif
607x465 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Amsterdam
Quyền tác giả : www.channels.nl