Tập tin : amsterdam-map-litte.gif
Bản đồ-Amsterdam-amsterdam-map-litte.gif
300x268 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Amsterdam
Quyền tác giả : www.newamsterdamtravel.com