Tập tin : Amsterdam-map.jpg
Bản đồ-Amsterdam-Amsterdam-map.jpg
1290x766 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Amsterdam
Quyền tác giả : 1.bp.blogspot.com