Tập tin : amsterdam-metro-map.jpg
Bản đồ-Amsterdam-amsterdam-metro-map.jpg
927x820 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Amsterdam
Quyền tác giả : vions.files.wordpress.com