Tập tin : amsterdam_map.jpg
Bản đồ-Amsterdam-amsterdam_map.jpg
1296x1146 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Amsterdam
Quyền tác giả : www.sonic.net