Tập tin : amsterdam-map2.jpg
Bản đồ-Amsterdam-amsterdam-map2.jpg
3000x2283 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Amsterdam
Quyền tác giả : thecheaproute.com