Tập tin : Upolu-Island-Map.gif
Bản đồ-Apia-Upolu-Island-Map.gif
1143x510 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Apia
Quyền tác giả : www.mappery.com