Tập tin : ws_map.jpg
Bản đồ-Apia-ws_map.jpg
970x614 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Apia
Quyền tác giả : www.weltrekordreise.ch