Tập tin : Savai039i-Island-Map.gif
Bản đồ-Apia-Savai039i-Island-Map.gif
1236x761 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Apia
Quyền tác giả : www.mappery.com