Tập tin : 200910map.jpg
Bản đồ-Apia-200910map.jpg
740x430 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Apia
Quyền tác giả : walrus.wr.usgs.gov