Tập tin : ApiaV3.png
Bản đồ-Apia-ApiaV3.png
640x338 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Apia
Quyền tác giả : i131.photobucket.com