Tập tin : Armenia_2002_CIA_map.jpg
Bản đồ-Armenia-Armenia_2002_CIA_map.jpg
1944x2088 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Armenia
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org