Tập tin : armenia_trans-2002.jpg
Bản đồ-Armenia-armenia_trans-2002.jpg
2000x2172 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Armenia
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu