Tập tin : Armenia-map.jpg
Bản đồ-Armenia-Armenia-map.jpg
800x527 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Armenia
Quyền tác giả : 1.bp.blogspot.com