Tập tin : armenia_1918_19.JPG
Bản đồ-Armenia-armenia_1918_19.JPG
3705x3806 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Armenia
Quyền tác giả : www.conflicts.rem33.com