Tập tin : armenia-karabakh60.jpg
Bản đồ-Armenia-armenia-karabakh60.jpg
2000x1633 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Armenia
Quyền tác giả : stepanakerttown.files.wordpress.com