Tập tin : Armenia_Map.jpg
Bản đồ-Armenia-Armenia_Map.jpg
1040x768 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Armenia
Quyền tác giả : countries.bridgat.com