Tập tin : armenia-throughout-history-map.jpg
Bản đồ-Armenia-armenia-throughout-history-map.jpg
680x489 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Armenia
Quyền tác giả : www.studiolum.com