Tập tin : am-map.gif
Bản đồ-Armenia-am-map.gif
329x351 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Armenia
Quyền tác giả : www.ducksters.com