Tập tin : armenia_garabag.jpg
Bản đồ-Armenia-armenia_garabag.jpg
762x613 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Armenia
Quyền tác giả : youtharmenia.narod.ru