Tập tin : Armenian_distribution_map.png
Bản đồ-Armenia-Armenian_distribution_map.png
1880x957 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Armenia
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org