Tập tin : armenia-cities-map.jpg
Bản đồ-Armenia-armenia-cities-map.jpg
800x800 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Armenia
Quyền tác giả : www.mapsofworld.com