Tập tin : map_of_armenia.jpg
Bản đồ-Armenia-map_of_armenia.jpg
466x350 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Armenia
Quyền tác giả : www.lonelyplanet.com