Tập tin : armenia-map.png
Bản đồ-Armenia-armenia-map.png
1224x1232 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Armenia
Quyền tác giả : hitchhikershandbook.files.wordpress.com