Tập tin : txu-oclc-6654394-nd-37-3rd-ed.jpg
Bản đồ-Asmara-txu-oclc-6654394-nd-37-3rd-ed.jpg
5000x3980 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Asmara
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu